زاهدان
١٧(°C)
وزش باد ٢١(mph)
فشار ٢۵.۵١(in)
رطوبت ٢۵.۵١(in)